Življenje, ki ga živimo, izkušnje, ki jih dobimo, misli, ki nas navdihujejo, občutja, ki nas preplavljajo, … zavedanje vsega, kar nas vsakodnevno oblikuje v to, kar smo – celostno bitje.

Ubesediti to, kar doživljamo ter hkrati drobce le-tega deliti z drugimi, je namen Alenkinih razmišljanj, ki so razdeljena v tri pomenske sklope. Pedagoška razmišljanja nastajajo ob izkušnjah na pedagoškem področju. Utrinki so sad trenutnih prebliskov, impulzov ali zunanjih spodbud. Iz srca so intimna, najgloblja spoznanja in doživetja.

Alenka vas popelje v svet svobode in odprtosti pri izražanju lastnega bistva ter zavedanju globljega pomena življenja. Za marsikoga je lahko to spodbuda k poglabljanju in razumevanju življenja.

Njeno vodilo v življenju je, naj vsako bitje na svetu deluje iz srca in vse, kar bo ustvarilo, bo odraz čiste ljubezni.