OKO and Eroika Aromatika – Austria

///OKO and Eroika Aromatika – Austria
­

OKO and Eroika Aromatika – Austria

11. and 12. 11. 2018, Eisenstadt and Lisztzentrum Raiding, Austria

OKO and Eroika Aromatika Concert – Litoral chamber orchestra

Conductor: Patrik Greblo.

13 November, 2018|