Naši odnosi z ljudmi so zelo različno prepleteni. Z nekaterimi smo svojo pot popolnoma prepletli z drugimi pa hodimo vzporedno, ne da bi se kdajkoli pravzaprav srečali. Mogoče se še bomo. Tako je lahko odnos z nekaterimi zelo globok, navdihujoč, osvobajajoč, kjer so pogovori zelo zaupni, intimni, prisrčni in razkriti, z nekaterimi pa je odnos le formalen, spoštljiv in prijazen.

Odnosi so stalnica naših življenj. Vpetost vanje pa je različna glede na različnost posameznika. Vsak ima svoj pogled na stvari, lastna občutja, misli, izkušnje, … Po navadi nas pritegnejo ljudje in poglobimo odnos s tistimi, ki podobno razmišljajo, čutijo, doživljajo in ki imajo z nami nekaj skupnega. Vendar se lahko največ naučimo iz odnosov, ki niso tako prijetni. Saj nam kažejo naše pomanjkljivosti, razgalijo ukleščene vzorce in hkrati nosijo spoznanja.

Foto: pixabay

Če želimo imeti z vsemi dober odnos in gojiti neškodljivost (do drugih in hkrati do sebe), se moramo zavedati, da je Svoboda v pogledih vedno »pravilna«. Kakršen koli pogled ima človek s katerim smo v bežnem ali globljem odnosu, mora biti sprejet in spoštovan, tudi če je trenutno v nasprotju z našim. Spoštovanje in dopuščanje drugačnih pogledov je edina rešitev za zdrave medosebne odnose.

Največkrat se spotaknemo na lastnih vzorcih, ki nas pogojujejo in oblikujejo naše poglede. Navezanost nanje je lahko uničujoča. Zgodi se, da se nam pri nekem odnosu pogled obarva z negativnimi čustvi, ki so plod osebnega dojemanja, izkušenj, … Ker v njihovo pristnost tako zelo verjamemo, nas le-ta lahko vodijo do zamer, ljubosumja, jeze, zavisti, škodoželjnosti, sovražnosti, … in ker v sebi še naprej nosimo ali celo gojimo vsa ta in še mnoga druga neprijetna stanja se ob ponovnem srečanju z osebo vse znova sproži. In čeprav se nam zdi naše doživljanje zelo resnično ter s tem upravičeno, je vse v resnici popolnoma iluzorno in celo lažno (neresnično). Glavni izvor vsega pa je navezanost. Tako zelo se navežemo na svoje »pravilno« čustvovanje, mišljenje, prepričanje in poglede, da nas v odnosih pogojujejo. Omamljeni in ujeti v mrežo neresničnosti živimo življenje ILUZIJ, ki smo si ga ustvarili sami.

Foto: pixabay

Kar lahko storimo je, da sprejmemo ljudi s katerimi smo v odnosu in jih spoštujemo take kot so, nenavezani na lastne poglede. Spoznati in razumeti moramo, da smo prišli v odnosih z nam trenutno neznanih razlogov. Nič ni »slučajno«, ker nas čisto vse kar doživimo v odnosih z ljudmi nekaj uči, nas vodi, nekam pelje. Vprašajmo se kakšen razlog, namen in pomen nam prinašajo srečanja z ljudmi, ki imajo različne poglede. Kakšna spoznanja nam nosijo, kaj se ob njih učimo, kaj nam sprožajo, kaj ob njih doživljamo. Vse to in še veliko več lahko spoznamo o sebi v odnosih z ljudmi na poti življenja.

Prepletenost v odnosih nam lahko prinaša dragocena spoznanja o sebi in o življenju samem. Odprimo oči, odprimo srce in prisluhnimo prepletenosti življenja. Hvaležni smo lahko čisto vsakemu, ki nam ob določenem trenutku prekriža pot.