Vsak izpolnjuje svoje življenjsko poslanstvo ter ga na svoj način in po najboljših močeh uresničuje. Vsak ima svojo pot, ki jo mora prehoditi, svoje lekcije, ki jih mora doživeti, vsak svoja spoznanja, ki jih mora ponotranjiti. In ravno ta različnost je izraz bogatosti človeških kvalitet. Vsi izražamo svoje kvalitete. Eni bolj vidno-navzven, drugi manj, vsekakor je intenzivnost izražanja lastnih kvalitet odvisna tudi od pogleda posameznika nanje.

Foto: pixabay

Kljub tem raznolikostim obstajajo določeni zakoni, ki vladajo vsem nam brez izjeme – zakoni življenja, ki so univerzalni. Le-teh ne ustvarjamo mi, temveč nas le-ti vodijo in usmerjajo skozi življenje. Zaradi teh zakonov gremo skozi preizkušnje, doživljanja in dogodke, ki niso slučajni, temveč so nam dani na pot, da nas nečesa naučijo. Saj je življenje, ki ga živimo namenjeno naši rasti, našemu razvoju, širjenju zavesti. Zato je konstantno spreminjajoče – nima stalnice (čeprav si jo želimo). Spremembe v življenju niso nikoli »slabe« kot jih mi »po navadi« doživljamo in vidimo temveč vedno – VEDNO »dobre«. V sebi nosijo moč, ki je: v primeru, če lekcije ne prepoznamo ponavljajoča in boleča, ali osvobajajoča, ko jo prepoznamo in jo osvojimo; to je čar življenja, ki nam prinaša izražanje lastnih kvalitet in hkrati neprestano rast.

Foto: pixabay

Življenjski zakoni, ki nam vladajo so višji od teh, ki jih mi ljudje postavljamo, se jih držimo in jih bolj ali manj spoštujemo. Le-ti vladajo vsem in vsakomur na našem planetu. Z zakoni je tudi točno določeno kakšno in kako »težko« lekcijo nekdo prejme. Dejstvo je, da dobimo točno takšno »težko« lekcijo, ki jo še zmoremo prenesti, da nas pripelje do določenih spoznanj. Naj bo naš pogled na lekcije še tako »nepravičen-krivičen, nesmiseln, neupravičen in nelogičen« so lekcije tukaj zato, da nas nečesa naučijo. Proti zakonom življenja ne moremo delovati, ker vladajo neodvisno od nas: borba bi bila kot boj proti vetru, ki nas z lahkoto odnese, čeprav se otežimo in oprimemo. To je izgubljeni boj že v naprej.

Foto: pixabay

Kako modro bomo življenjske lekcije sprejeli in kako delovali v prihodnje je odvisno le od nas. Ali se bomo prepustili nadvladi svojih neukročenih čustev, manipulaciji svojih iluzornih misli in predstav, ustaljenih navad,… ali …

Sprejemanje lekcij življenja, kakršne koli že so, z odprtim in ljubečim srcem je ključ do izražanja lastnih kvalitet in s tem uresničevanja življenjskega namena. Zato naj bo srce odprto, sprejemajoče in ljubeče, misli jasne in brezmejne, čustva čista, besede prijazne in iskrene ter dejanja prežeta z nesebičnostjo in spoštljivostjo.