Priročnik za učitelje in učence flavte

Učitelji flavte v slovenskih glasbenih šolah se soočajo s pomanjkanjem pedagoške literature v kateri bi bile zbrane in sistematično urejene vaje za razvijanje temeljnih prvin igranja flavte. Zaradi teh potreb so nastali trije priročniki s pomočjo katerih učenec pridobiva in razvija svoje tehnično znanje, stopnjuje spretnost igranja ter rešuje pomanjkljivosti pri izvajanju glasbe.


Trije priročniki za učitelje in učence flavte z naslovom Vaje za flavto I, II in III, vsebujejo:

 • vaje za ton, tehniko in hitrost – lestvice, jezik, dinamiko in vibrato,
 • postopne in prilagojene vaje za učence flavte po razredih,
 • glavne prvine in cilje izvajanja,
 • pomembne pedagoške napotke za učitelje,
 • literaturo, kjer lahko najdemo podobne vaje in
 • veliko možnosti za stopnjevanje zahtevnosti igranja flavte in nadaljnji razvoj.

Edinstvena zbirka treh priročnikov:

 • odlično služi pri razvijanju glavnih elementov igranja flavte,
 • ponuja rešitve pri konkretnih pomanjkljivostih igranja flavte z ustreznimi
 • in postopnimi vajami.

Priročnike posvečam učiteljem flavte pri poučevanju ter učencem flavte pri uspešnem vadenju in igranju flavte, ki naj slednjim pomaga brezmejno rasti in izražati ljubezen do glasbe.


Naročila priročnikov:

Vaje za flavto I

priročnik je namenjen učencem 1. in 2. razreda flavte.

Naročilnica za priročnike

Vaje za flavto II

priročnik je namenjen učencem 3. in 4. razreda flavte.

Naročilnica za priročnike

Vaje za flavto III

priročnik je namenjen učencem 5. in 6. razreda flavte.

Naročilnica za priročnike


Mnenja o priročnikih Vaje za flavto:

 • “Flavta, inštrument preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, je skupek izredne virtuoznosti in tonske prepletenosti. Da to dosežemo, je potrebno veliko volje, veselja in vaje. Pred nami je priročnik za učitelje in učence glasbenih šol v katerem nam avtorica Alenka Zupan, izvrstna flavtistka in pedagoginja, predstavlja osnovne prvine igranja na flavto. Priročnik je sestavljen sistematsko, z vajami za ton in tehniko, kar je dobra popotnica za dosego cilja – postati dober, odličen flavtist.”

Ljubljana, 2.3.2009, red. prof. flavte Fedja Rupel, UL AG

 • “Vaja dela mojstra in mojster dela vajo … Alenka Zupan pri pisanju sodobnega priročnika za učenje in poučevanje flavte v glasbeni šoli ni mislila na pregovor in njegovo izpeljavo, čeprav njeno delo kaže prav na to. Kot dobra poznavalka uveljavljenih metod igranja flavte in tuje učbeniške literature je oblikovala nize vaj, jih preizkušala s svojimi učenci, seminaristi in drugimi učitelji flavte ter na tej osnovi izoblikovala priročnike, ki so pred vami. V njih sistematično in postopno podaja vaje za ton, tehniko in hitrost, jezik, dinamiko in vibrato. V vsakem poglavju uvodoma izpostavlja značilnosti posamezne prvine in cilje vadenja, podaja temeljne napotke za izvajanje, učence spodbuja k igranju različic posameznih vaj, učiteljem pa nudi informacije o sorodni literaturi. Priročnik sklene z desetimi zlatimi pravili, s katerimi uzavešča dejavnike, ki so pomembni za uspešno učenje flavte. Vse to zapiše z željo, da bi lepota flavtne igre in pridobljene spretnosti igranja prinašale obilo lepih glasbenih doživetih mladim izvajalcem in njihovim poslušalcem.”

Ljubljana, 9.3.2009, doc. dr. Branka Rotar Pance, UL AG

 • “Naj bo teh nekaj malega besed dobra popotnica za skrbno opravljeno delo, ki ga imamo natisnjenega pred seboj. Priročniki prizadevne flavtistke in pedagoginje magistre Alenke Zupan bodo obogatili tovrstno slovensko literaturo, mladim flavtistom in njihovim pedagogom pa bodo še en vir vaj za nadaljnje uspešno delo in muziciranje. Per aspera ad astra, preko trnja do zvezd. In resno, temeljito ukvarjanje z glasbo je trnova pot. Da nam glasba zazveni, zapoje, moramo čim bolj obvladovati svoje telo in glasbilo. In vse, kar nam lahko pri tem pomaga, je dragoceno. Naj bo tudi s tem delom trnje manj boleče, zvezde pa še bliže.”

Ljubljana, 24.3.2009, doc. dr. Andrej Misson, UL AG

 • “Večkrat sem se v svojem pedagoškem procesu srečal z vprašanji učecev/dijakov/študentov kot so: “Kako naj vadim? S katerimi vajami lahko izboljšam tehniko? Naj kaj moram biti še posebej pazljiv?”. Če poskušam odgovoriti na kratko, lahko samo rečem, da si priskrbite priročnike, ki jih je napisala Alenka Zupan. Priročniki so rezultat njenega predanega in poglobljenega pedagoškega dela, študija, kot tudi praktičnega poznavanja, ko “sam stojiš na odru”. Vsebujejo VSA potrebna poglavja, ki zelo natančno in metodično jasno, razlagajo postopek od slišanega do odigranega. Poleg vseh tehničnih prvin, pa še posebej navdušuje njenih “svetopisemskih” 10 zlatih pravil, ki nam (ne samo flavtistom!) z doslednim upoštevanjem napisanega služijo, da na naši glasbeni poti lahko uživamo.”

Matej Zupan, red. prof. flavte na Akademiji za glasbo Ljubljana

 • “Zdi se mi super, da obstajajo ti priročniki, kjer je “vse v enem”. Ne samo za učitelje (sploh za začetnike) ampak tudi za učence ter njihove starše je dobro, da imajo poleg vaj navodila, smernice, cilje v slovenščini in tako vsi dobro vedo, kako in kaj nekaj doseči, napredovati… Všeč mi je tudi prilagodljivost, katero priročniki nudijo.”

Jasmina Šubic, študentka flavte na Akademiji za glasbo Ljubljana


Naročila priročnikov Vaje za flavto I, II, III:

Naročilnica za priročnike

Vaje za flavto I: priročnik je namenjen učencem 1. in 2. razreda flavte.

Vaje za flavto II: priročnik je namenjen učencem 3. in 4. razreda flavte.

Vaje za flavto III: priročnik je namenjen učencem 5. in 6. razreda flavte.


Arhiv predstavitve priročnikov

 • 14.10.2015, GŠ Domžale: PREDSTAVITEV PRIROČNIKOV za Študijsko skupino učiteljev flavte priročnik Potovanje s flavtico in priročnik Potovanje s flavto
 • 19.05.2012, Zagorje ob Savi: 9. festival flavtistov Slovenije, Zagorje ob Savi: PREDSTAVITEV PRIROČNIKOV za učence in učitelje flavte
 • 30.03.2011, Univerza v Ljubljani: PREDSTAVITEV PRIROČNIKOV za študente Akademije za glasbo Ljubljana, na povabilo doc. Andreja Zupana v okviru predmeta Specialna didaktika pihal. Prikaz z učenkami: Zala Ule, 1.r. – I. priročnik, Tea Koželj, 3.r. – II. priročnik, Lara Nemac, 5.r. – III. priročnik

Nekaj komentarjev udeležencev:

 • “Absolutno super! Priročniki so dobra didaktična popotnica!”
 • “Priročnike uporabljam, ker so končno vse vaje zbrane na enem mestu in lahko izbiram, kar potrebujem.”
 • “Odlično! Koristno za učitelje in učence.”
 • “Priročnike uporabljam, ker vsebujejo podobnost z že znanimi metodami ter hkrati prilagojenost našemu učnemu sistemu. Vaje so strnjene in približane učencu ter učitelju brez balasta.”
 • “Zelo dobri priročniki! Vsa pohvala avtorici, saj nam bodo ti priročniki vsem v veliko pomoč pri poučevanju.”
 • “Priročniki so nedvomno v veliko pomoč že zato, ker so v slovenskem jeziku ter narejeni na podlagi dolgoletnih izkušenj avtorice.”

Naročilnica za priročnike.

Izpolnjeno naročilnico pošljite po faksu, e-pošti ali navadni pošti na naslov:

TISA TOP d.o.o.

Zaprta ulica 2

6310 Izola
Tel.: 05 992 70 61

Gsm: 040 831 214

Fax: 05 641 74 56
E-pošta: irena.topcievski@amis.net

Priročniki  bodo poslani na vaš naslov po plačilu predračuna!

Dobiček od prodaje priročnikov je namenjen izobraževanju otrok.


Spoštujemo vaše pravice. Z izpolnjeno naročilnico ste seznanjeni z novo uredbo GDPR. Vabimo vas tudi, da si preberete Izjavo o zasebnosti.